Tvorba charakteru

Registraci vaší budoucí postavy pošlete na fórum, až se na něm zaregistrujete. Zakládejte vždy jen jedno téma, veškeré opravy i poznámky se zasílají do něj jako odpověď. Vždy si raději projeďte celou registraci Wordem, abyste se vyvarovali pravopisných chyb. Bez schválení nelze začít hrát!

Jméno postavy: Tohle mluví samo za sebe. Vybírejte prosím jména existující, odpovídající pohlaví a pokud možno i národnosti. Krkolomné výrazy, které působí jako byste se opřeli o klávesnici, jména která působí spíše jako přezdívka na facebooku či jména, jež mají být rádoby vtipná budou odmítnuta. Postava může mít jedno, dvě a více křestních jmen, nezapomínejte však na příjmení!

Pohlaví: Žena x muž, pokud má sklony k jiné orientaci, hodno zde zmínit.

Věk: Nejlépe zvolit věk 14-22, který ještě odpovídá mladému člověku, pokud se chcete přidat ke straně Charlese Xaviera. Jestliže naopak holdujete Eriku Lehnsherrovi v čele záporáků, je věk naprosto neomezený, pamatujte jen, že za svou postavu budete muset patřičně hrát! Pokud nedovedete psát vážně, asi je hloupost vytvořit si 40-ti letého mutanta.

Schopnost: V kostce, co vaše postava umí? Na to abyste se rozplývali nad jejími umy dopodrobna máte vyhrazený jiný kus formuláře, tady chceme vážně jednu až dvě věty. Také dbejte na to, aby vaše postava nebyla „přespeedovaná“. Upozorňujeme, že je na vás, abyste si prošli již přijaté postavy – opakující se nebo příliš podobné mutace v největší pravděpodobností neprojdou.

Přezdívka: Stačí doplnit později, když si vaše postava herně vymyslí svou přezdívku. Měla by nějakým způsobem vystihovat její síly a schopnosti (Banshee, Beast, Havok, Storm…).

Národnost: Odkud pochází vaše postava? Pokud možno i pokrevní příslušnost k dané národnosti (ze čtvrtiny španěl, ze tří čtvrtin američan). Dle libosti, musí však odpovídat jménu (nebo jméno národnosti). Pokud nebude, buď jeho původ budete muset mít vysvětlen v historii, nebo ho změnit.

Popis: Jak vaše postava vypadá, jakou má barvu vlasů, oči, stavbu těla? Je vyzáblá jako smeták, nebo naopak hotový kulturista? Či něco mezi tím? Jak působí na první dojem na veřejnost? Má nějaké zvláštní znaky, například pihy nebo tetování? Hodno zahrnout i fyzické předpoklady, například zda je postava obratná nebo naopak oplývá talentem rozbít vše drahocenného v okruhu pěti metrů za méně než deset sekund?

Povaha: Jaká je vaše postava povahově, vystihněte její charakter, jaká je ve skutečnosti, jak vystupuje na veřejnosti, je to sangvinik nebo flegmatik? Čeho se bojí? Co má ráda? Jaká je její oblíbená zábava, co naopak nemá ráda nebo se toho štítí? Jak se chová v určitých situacích? Jak je to s její loajalitou, atd. atd. Nutno podotknout, že pokud se povaha bude bít (Je hodný, dobrosrdečný a věrný, ale zároveň je zlý, zákeřný a zradí své přátele kdykoliv je mu jasné, že to vynese něco pro něj dobrého), nebude přijmuta. U těch, co se rozhodli hrát za postavu z filmu by bylo vhodné, aby se pokusili držet charakteru, jenž byl filmem nastíněn. Není však nutno doslova a do písmene kopírovat celou postavu, můžete si něco přimyslet či odebrat, více upřesnit či celkově postavu vrhnout do jiného světla, než jak jsme ji všichni vnímali.

Historie: Co se dělo s postavou ode dne, kdy se narodila až po den, kdy s ní chcete vstoupit do hry? Jaké měla dětství, jak vyrůstala, co se jí za dobu života dělo? Jak se projevila její mutace? Mějte na paměti, že ta se projevuje až v období puberty. Jelikož osoby s mutací většinou nemají život snadný, můžete zde včlenit nejrůznější tragické události, dejte si ale pozor, aby jich nebylo až moc. Také se střezte historie typu Mary Sue, tj. „uvěznili ji a dělali na ní experimenty, ona ale povraždila celý kordon ozbrojených strážců levou rukou a unikla do nehostinných a na kost zmrzlých Alp, kde přežila dva měsíce jenom o vodě a zvěři, kterou si ulovila pomocí vlastnoručně vyrobeného luku“. To je nejenže k smíchu, ale ani to nebude přijmuto. A prosím, jak popis, tak povahu s historií zkuste rozepsat a uvědomit si, že se jedná o nepostradatelné informace pro hráče, kteří s vámi budou hrát. Čím delší, tím lepší.

Schopnosti: Fyzické, sociální: Co postava umí a co ne, ještě jednou shrňte, jak je na tom se sílou, obratností, rychlostí, kolika jazyky se dohovoří, jak asertivně dovede komunikovat a tak dále.
Mutace: Často se stává, že mutace zahrnuje nejednu schopnost. Vemte si takovou Emmu Frostovou, ta je telepatka a dovede se proměnit v diamant. Je možné svojí postavě přiřknout i dvě tyto schopnosti, ale všeho s mírou, jestli je něco, co nechceme, pak je to ona zmíněná ‚dokonalá postava‘ zvaná Mary Sue, která všechno umí a všechno zná. Také se omezte s telepaty, začínají se nám rapidně množit. Patří sem i dodatky, jako například co díky své mutaci dovede dělat a co ne. Jako příklad uvedu Bansheeho, zvukové vlny ho nadnášejí a on tak dokáže létat. Pokud má vaše postava nějakou fyzickou mutaci, ať už viditelnou nebo neviditelnou, jako například duté kosti, zelenou kůži či kočičí ocas, sem s nimi. A to i přesto, že jste ty viditelné možná zahrnuli do vzhledu.